Contact
Doe nog meer inspiratie op

Privacy reglement

Introductie

Deze privacyverklaring is bedoeld om bezoekers en relaties te informeren over de wijze waarop de Lekkerkerker Groep omgaat met hun persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij verzamelen persoonsgegevens die u (in) direct aan ons bekend maakt in het kader van het bezoek en van onze websites, het gebruiken van invulformulieren, het inschrijven voor nieuwsbrieven, het zijn van een klant/relatie of in het kader van een (open) sollicitatie. Voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten verwijzen wij u naar de privacy verklaring sollicitanten op onze vacature pagina.

Persoonsgegevens worden door de Lekkerkerker Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Contact leggen naar aanleiding van een gestelde vraag via het contactformulier.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, naar aanleiding van verzoeken om deze te ontvangen.
 • Klantbeheer en relatiebeheer.
 • Het uitvoeren van een overkomst.
 • Het voldoen aan wettelijke regelingen.

Websites

Over het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals de meeste websites verzamelen onze websites automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de websites. Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze websites te verbeteren. Google Analytics is geanonimiseerd, zodat Google Analytics geen persoonsgegevens verzameld. De Lekkerkerker Groep heeft een bewerkersovereenkomst met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij verzamelen en bewaren van onze webbezoekers de volgende gegevens:

 • Het IP nummer van bezoekers.
 • Het IP-adres van de desbetreffende Internet Service Provider.
 • Datum en tijd van toegang tot de websites.
 • Het internetadres van de website vanwaar rechtstreeks is doorgelinkt naar onze websites.
 • De geo locatie waar de bezoeker zich bevindt.
 • De onderdelen van de websites die worden bezocht, de pagina’s van de websites die worden bezochten de informatie die is bekeken. Dit betreft geaggregeerde informatie en wordt dus niet per individuele bezoeker bijgehouden.
 • Alle informatie die vrijwillig verstrekt is (bijvoorbeeld bij contactformulieren en sollicitaties).

Social media

De Lekkerkerker Groep is op diverse sociale media te vinden, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Lekkerkerker Groep volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

De Lekkerkerker Groep verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot gegevens, die gezien hun functie toegang moeten hebben. Medewerkers zijn verplicht om de privacy te respecteren van relaties en om de gegevens confidentieel te houden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

De Lekkerkerker Groep behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving of aan gewijzigde werkpraktijken.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden of om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

Inzien en corrigeren van gegevens

Bezoekers en relaties hebben het recht om de Lekkerkerker Groep te verzoeken inzage te geven in persoonlijke gegevens, om gegevens te corrigeren en om de gegeven toestemming in te trekken. Onder corrigeren wordt verstaan aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat gegevens niet meer worden gebruikt. Wij zijn alleen verplicht gegevens te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor de Lekkerkerker Groep de gegevens gebruikt. U kunt verzoeken in dit kader aangeven via het contactformulier op onze website: https://lekkerkerkergroep.nl/kontakt

Contact en vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid en de manier waarop de Lekkerkerker Groep omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier op onze website: https://lekkerkerkergroep.nl/kontaktMocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun u zich ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.