Contact
Doe nog meer inspiratie op

Duurzame weidezuivel

Samen bijzondere zuivel maken vanuit het Groene Hart.

 

(h)eerlijke zuivel

De melk voor onze roomkaasproducten wordt opgehaald bij onze eigen boeren in de directe omgeving. Met hen werken we aan Duurzame Weidezuivel. We vinden het belangrijk om de juiste zorg te besteden aan product, mens, dier en natuur. Zo is er volop aandacht voor koewelzijn, lopen alle koeien zoveel mogelijk in de wei, en krijgen alle boeren een eerlijke melkprijs. Leuke extra: onze producten hebben het keurmerk Erkend Streekproduct uit het Groene Hart. Daarnaast zijn we officieel gecertificeerd voor de verwerking van weidemelk.

Tevreden koeien

Goede roomkaas begint met goede melk en tevreden koeien. Hoe we daarvoor zorgen? Goed gras van een goede bodem. Het Groene Hart met zijn vruchtbare klei- en veengrond, waar al onze koeien grazen, staat bekend om zijn kwalitatieve zuivel. Zo wordt er van oudsher ook veel lekkere boerenkaas gemaakt in deze streek.

Lekker veel buiten

Er is ook volop aandacht voor het welzijn van de koeien. Ze zijn minstens 130 dagen per jaar 8 uur per dag buiten. In de praktijk is het vaak veel langer, maar ook in hele natte jaren willen wij aan deze norm kunnen voldoen. Daarnaast werken we voor het koewelzijn al een aantal jaren met het Koe-Kompas.

Voldoende leefruimte

In het Koe-Kompas staan alle zaken die belangrijk zijn voor een koe. Zo gaat het om de gezondheid van de koe en minimaal gebruik van antibiotica, maar ook om voldoende leefruimte en goed voer. Twee keer per jaar komt een speciaal opgeleide dierenarts bij de boer langs om alle thema’s van het Koe-Kompas te beoordelen. Al onze boeren scoren bovengemiddeld en daar zijn we trots op. We zijn blij dat onze boeren samen met ons werken aan Duurzame Weidezuivel en betalen hier dan ook een goede melkprijs voor.

Als Lekkerkerker Groep streven we er naar dat alles wat we doen efficiënt gebeurt en bijdraagt aan een duurzamere wereld. Vandaar dat wij dit jaar een duurzaamheidsrapport uitbrengen. Binnenkort is dit te vinden op de website van de groep.

Duurzame Weidezuivel